Kose jäätmepunkt

 

Igakord, kui on midagi Kose ohtlikke jäätmeid viia on igavene jama lahtioleku aegade leidmisega. Seega …. 

JÄÄTMEPUNKT
Avatud:
T: 9-12
N:15-18
L: 12-16

Kose jäätmepunktis Kose valla elanikelt vastuvõetavate jäätmeliikide hinnad:
1.1 eterniit – 100 eurot/m3;
1.2 klaas – 25 eurot /m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3 kogust;
1.3 tekstiil – 25 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3 kogust;
1.4 ehitus ja lammutusjäätmed – 25 eurot/m3;
1.5 betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed – 10 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 1 m3;
1.6 tõrvapapp – 50 eurot/m3;
1.7 segaolmejäätmed – 20 eurot/m3;
1.8 suurjäätmed – 5 eurot/m³.

2. Kose jäätmepunktis võetakse Kose valla elanikelt tasuta vastu järgnevaid jäätmeliike:
2.1 probleemtoodete jäätmed (kodumasinad, elektroonikajäätmed jt);
2.2 pakendid;
2.3 sõiduauto rehvid (korraga 4 tk);
2.4 klaas ja tekstiil (kuni 0,1 m3);
2.5 paber ja kartong, metall, puit;
2.6 betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (kuni 1 m3);
2.7 värvi-, liimi-, laki ja lahustijäätmed jaepakendis (kuni 10 l);
2.8 vanaõli ja õlifiltrid, õlised pühkematerjalid (kuni 20 l);
2.9 päevavalgustuslambid ning muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kuni 2 kg);
2.10 patareid, akud, ravimid.

3. Jäätmete vastuvõtu lisatingimused:
3.1 ehitusvilla võetakse vastu pakitult kilekottidesse;
3.2 töötajal on õigus keelduda jäätmete vastuvõtust, kui tasuta teenust kasutatakse ühe isiku poolt tavapäratult suures ulatuses või korduvuses.

Selle aasta varajane kevad

Tuhala nõiakaev on käima läinud kahel korral. Esimene kord oli 24 veebruaril ja teine kord 8. märtsil.
Pirita jõgi on kallastega tasa ja Otiveski luht on kaetud osaliselt veega.

×