Sildiarhiiv: prügi

Kose jäätmepunkt

 

Igakord, kui on midagi Kose ohtlikke jäätmeid viia on igavene jama lahtioleku aegade leidmisega. Seega …. 

JÄÄTMEPUNKT
Avatud:
T: 9-12
N:15-18
L: 12-16

Kose jäätmepunktis Kose valla elanikelt vastuvõetavate jäätmeliikide hinnad:
1.1 eterniit – 100 eurot/m3;
1.2 klaas – 25 eurot /m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3 kogust;
1.3 tekstiil – 25 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3 kogust;
1.4 ehitus ja lammutusjäätmed – 25 eurot/m3;
1.5 betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed – 10 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 1 m3;
1.6 tõrvapapp – 50 eurot/m3;
1.7 segaolmejäätmed – 20 eurot/m3;
1.8 suurjäätmed – 5 eurot/m³.

2. Kose jäätmepunktis võetakse Kose valla elanikelt tasuta vastu järgnevaid jäätmeliike:
2.1 probleemtoodete jäätmed (kodumasinad, elektroonikajäätmed jt);
2.2 pakendid;
2.3 sõiduauto rehvid (korraga 4 tk);
2.4 klaas ja tekstiil (kuni 0,1 m3);
2.5 paber ja kartong, metall, puit;
2.6 betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (kuni 1 m3);
2.7 värvi-, liimi-, laki ja lahustijäätmed jaepakendis (kuni 10 l);
2.8 vanaõli ja õlifiltrid, õlised pühkematerjalid (kuni 20 l);
2.9 päevavalgustuslambid ning muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kuni 2 kg);
2.10 patareid, akud, ravimid.

3. Jäätmete vastuvõtu lisatingimused:
3.1 ehitusvilla võetakse vastu pakitult kilekottidesse;
3.2 töötajal on õigus keelduda jäätmete vastuvõtust, kui tasuta teenust kasutatakse ühe isiku poolt tavapäratult suures ulatuses või korduvuses.